Brand

Waarom een brandverzekering afsluiten?

Een woning is voor de meeste Belgen het kostbaarste bezit. Ongetwijfeld wilt u dan ook uw investering en spaarboekje voor later optimaal beschermen. Maar soms blijkt dat niet genoeg te zijn: brand, storm, water, natuurrampen en steeds vaker ook aanrijdingen heeft u helaas niet onder controle. En de schade kan vaak tot desastreuze gevolgen leiden.

Schade aan derden

Bovendien kan uw woning ook schade toebrengen aan anderen door losgerukte dakpannen of ander loskomend materiaal bij slechte weersomstandigheden.

Andere voorbeelden zijn legio;

Een brand door kortsluiting of ontploffing kan bijvoorbeeld ook het gebouw naast uw huis vuur doen vatten of beschadigen. In dat geval kan u burgerlijk aansprakelijk worden gesteld en lopen de kosten nog hoger op.

Een verzekering voor zowel eigenaars als huurders

Als goede huisvader/ moeder verzekert u dus best uw woning. Dat geldt trouwens voor zowel eigenaars als huurders. Huurders moeten immers op het einde van het contract de woning in de oorspronkelijke staat teruggeven. Wanneer er schade is, kan de huurder daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

De meeste brandpolissen komen finaal ook tussen voor elektriciteitsschade en glasbraak.

Ook onze woonverzekering voorziet in een ruime dekking met onder meer dekking tegen:

  • brandschade met inbegrip van rook- en roetschade, blusschade en ontploffing.
  • Storm, hagel, sneeuw of ijsdruk
  • Natuurrampen
  • Aanrijding
  • Schade door water of stookolie
  • Schade aan elektrische installaties en aangesloten toestellen
  • Glasbreuk
  • Vandalisme